Χρήστος Καπράλος,γλύπτης

Πολιτιστικός σύλλογος:"Χρήστος Καπράλος"

Επίσκεψη στο ΚΕΠΕΤΡΙ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ