ΕΛΕΝΗ(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1)


Κατά το σχολικό έτος 2010-11 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο με τίτλο "Το Αρχαίο Θέατρο: από το κείμενο στη σκηνή.Συμμετείχαν μαθητές της Γ΄τάξης. Υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος: Γκαλπένη Αγγελική και Λανοπούλου Μαρία (φιλόλογοι).